Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 30 Mai, 2001, 10:54 GMT
Kennedy yng Nghymru unwaith eto
Kennedy'n canolbwyntio ar faterion iechyd ar ei ymweliad
Kennedy'n canolbwyntio ar faterion iechyd ar ei ymweliad
Fe fu arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymweld Chymru am y trydydd tro ddydd Mercher wrth i'w blaid ganolbwyntio ar iechyd.

Fe ymwelodd Mr Kennedy ag Ystradgynlais yng Nghwm Tawe lle'r aeth i gyfarfod gweithwyr o fewn y sector iechyd.

Cyn ei ymweliad fe wnaeth Mr Kennedy araith yng Nghaeredin yn annog pobol i beidio phleidleisio i'r SNP.

Hefyd mae eisoes wedi datgan fod pleidlais i Blaid Cymru yn "bleidlais wastraffus" yn yr etholiad eleni.

Mae datganoli wedi creu tipyn o broblem i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Bellach mae'n rhaid iddo gyflwyno'i blaid fel plaid llywodraeth yng Nghymru a'r Alban a gwrthblaid yn San Steffan.

Yn etholiad 1997 llwyddodd y blaid i ennill dwy sedd yng Nghymru a'r rheiny yn yr ardaloedd gwledig.

Eleni maen nhw'n ymdrechu i gadw'r seddi hynny ac maen nhw'n awyddus iawn i ennill sedd Canol Caerdydd.

Dyma sedd sy'n cynnwys cyfanswm uchel o fyfyrwyr sydd wedi eu siomi yn mholisi Llafur ynglyn ffioedd dysgu.

Iechyd

Ddydd Mercher cafodd ffigurau rhestrau aros ysbytai eu rhyddhau.

Dyma pam y penderfynodd y blaid ganolbwyntio ar faterion iechyd y diwrnod hwnnw.

Y blaid yn addo lleihau'r cyfnod aros cyn llawdriniaethau
Y blaid yn addo lleihau'r cyfnod aros cyn llawdriniaethau
Mae'r blaid yn addo buddsoddi 550m ychwanegol yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Dywedodd Lembit Opik, y dirprwy arweinydd yng Nghymru, y byddai'r blaid yn cyflwyno 475 o ddoctoriaid ychwanegol, 630 o nyrsys ychwanegol a 295 o arbennigwyr, pe baen nhw'n cael eu hethol.

Hefyd fe fydden nhw'n sicrhau fod 590 o welyau ychwanegol yn cael eu gosod yn ysbytai Cymru dros y pum mlynedd nesaf.

Maen nhw'n addo hefyd y bydden nhw'n rhoi 1000 y flwyddyn yn ychwanegol i'r staff sy'n derbyn y cyflogau isaf.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi datgan y bydden nhw'n talu am y cynlluniau hyn drwy godi 10c ychwanegol ar dreth incwm y bobol sy'n derbyn cyflogau dros 100,000.

Ond pan ofynwyd wrth Lembit Opik faint o bobol Cymru sy'n ennill y cyflogau hyn dywedodd nad oedd yn gwybod.

Dywedodd: "Fe fydden ni'n defnyddio'r arian i gynyddu'r gwasnaeth iechyd fel y gallir trin mwy o gleifion yn gyflymach. Fe fyddwn yn lleihau'r cyfnod y mae'n rhaid i bobol aros cyn cael triniaethau."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.