Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 17 Mai, 2001, 14:35 GMT
Y WASG A'R ETHOLIAD
Mae'r wasg yn arf rymus i ddylanwadu ar y cyhoedd yn ystod ymgyrchoedd etholiadol.

Pa bapurau newydd sydd fwyaf dylanwadol ac i ba raddau y mae'r wasg wedi llwyddo i ddylanwadu ar bleidleiswyr yn y gorffennol?

  • Dylanwad y wasg

  • Dylanwad gwleidyddol y Sun