Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 15 Mai, 2001, 11:14 GMT
Y Blaid Lafur Sosialaidd
Arthur Scargill, arweinydd y blaid
Arthur Scargill, arweinydd y blaid
Ffurfiwyd blaid yn 1966 pan ddatganodd Arthur Scargill fod Llafur "wedi peidio bod yn blaid sosialaidd ac yn cefnogi cyfalafiaeth yn agored".

Arthur Scargill yw arweinydd y blaid ac elelni fe fydd ef yn ymgeisio am sedd Hartlepool lle bydd yn sefyll yn erbyn Peter Mandelson.

Mae Arthur Sacrgill yn disgrifio'i blaid fel "etifedd gwleidyddol" streic y glowyr a fu yng nghanol yr 1980au.

Un o brif amcanion y blaid yw wythnos waith bedwar diwrnod.

Hefyd maen nhw'n gwrthwynebu'r Undeb Ewropeaidd ac mae Mr Scargill wedi ei alw'n "glwb cyfalafol".

Hefyd mae'r blaid yn gwrthywnebu'r ewro.

Fe fyddai'r blaid yn tynnu'n l o'r Undeb Ewropeaidd a Nato ac yn rhoi diwedd ar gefnogaeth Prydain i bolisi tramor America.

Yn ogystal fe fyddai'r blaid yn diddymu'r frenhiniaeth a Thy'r Arglwyddi

Mae'r blaid hefyd am weld diwedd ar bresenoldeb Prydain yng Ngogledd Iwerddon.

Mae Mr Scargill wedi datgan ei fod am weld Prydain yn dod yn hafan i ffoaduriaid sy'n dianc rhag anghyfiawnder.

Fe fydd gan y blaid 116 o ymgeiswyr yn yr etholiad gan gynnwys pump yng Nghymru a 12 yn Yr Alban.