Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: 
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 9 Mai, 2001, 11:06 GMT
DWEDWCH CHI
Pleidleiswyr
Dyma'ch cyfle i ddefnyddio'r we er mwyn dweud eich barn ar bynciau llosg etholiad 2001.

A yw'r Blaid Lafur wedi cyflawni ei haddewidion? A fyddai'r Ceidwadwyr yn gwneud yn well? A beth am ragolygon y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru?

Gadewch inni wybod eich barn ar hynt a helynt y pleidiau, a beth rydych yn ei feddwl o'r pynciau a fydd yn ddadleuol yn ystod yr ymgyrch.

Os hoffech gyfrannu sylw, gallwch anfon e-bost at cymru@bbc.co.uk a bydd eich sylwadau yn ymddangos yma.