BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Sadwrn, 28 Medi, 2002, 06:50 GMT
ETHOLIAD2001


Tony Blair Blair i gwblhau ei dm
Mae Tony Blair wedi cyhoeddi bod y Gweinidog Chwaraeon, Kate Hoey wedi colli ei swydd.
Audio sain    

Hefyd:
Blair yn enwi ei Gabinet newydd
Buddugoliaeth ysgubol i Lafur

Mynegai Alun Michael yn l ar y meinciau blaen
Mae tri Aelod Seneddol Cymreig, Alun Michael, Peter Hain, a Kim Howells wedi eu dyrchafu i swyddi dylanwadol.
Video fideo

Blair yn enwi ei Gabinet newydd
Mae'r Prif Weinidog wedi gwneud newidiadau i'w gabinet yn dilyn buddugoliaeth ysgubol Llafur yn yr Etholiad Cyffredinol.
Video fideo

Paul Murphy: Cadw ei swydd yn y Cabinet
Wrth i Tony Blair gyhoeddi pwy fydd yn ei gabinet newydd mae Paul Murphy yn cadw ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru.
Video fideo

Trafodaethau heddwch i ail ddechrau'n fuan
Mae Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon wedi dweud y bydd trafodaethau ar ddyfodol y broses heddwch yn ailddechrau'n fuan.

Hague yn ymddiswyddo fel arweinydd
Mewn araith fore Gwener y tu allan i Bencadlys y Ceidwadwyr cyhoeddodd William Hague ei fod yn ymddiswyddo fel arweinydd ei blaid yn dilyn canlyniadau siomedig yn yr Etholiad Cyffredinol.

Buddugoliaeth ysgubol i Lafur
Mae'r Blaid Lafur wedi ennill buddugoliaeth fawr wrth sicrhau mwyafrif llethol dros y Blaid Geidwadol yn yr Etholiad Cyffredinol.

Dwy sedd Gymreig yn newid dwylo
Mae dwy o seddi Cymru wedi newid dwylo gyda Llafur yn cipio Ynys Mn oddi ar Blaid Cymru tra bod Plaid Cymru wedi ennill Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr oddi ar Lafur.

Plaid Cymru'n cipio Dwyrain Caerfyrddin
Cipiodd Plaid Cymru Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, y sedd y bu'n ei thargedu ers blynyddoedd.

Llafur yn dathlu yn Ynys Mn
Daeth ergyd i Blaid Cymru yn un o'i chadarnleoedd wrth i Lafur gipio Ynys Mn oddi arni.

Y Ceidwadwyr yn methu ym Mynwy
Wedi ail-gyfri'r pleidleisiau ddwywaith, Huw Edwards gadwodd etholaeth Mynwy i Lafur, gan chwalu gobeithion y Ceidwadwyr i gael sedd yng Nghymru.

Pleidleisiau post heb eu dosbarthu ar Ynys Mn
Bu'r Post Brenhinol ar Ynys Mn yn gwneud ei orau glas i ddosbarthu pleidleisiau post gyrhaeddodd ei swyddfa ddidoli ym Mangor fore Iau.

Deg AS Cymreig yn gadael San Steffan
Mi fydd gan Gymru o leiaf 10 Aelod Seneddol newydd wrth i nifer fu yn y Senedd am beth amser roi'r gorau iddi.

Bwrw pleidlais mewn tafarn a siop
Fe fydd pobol ar hyd a lled Cymru'n pleidleisio mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys archfarchnad a thafarn leol.

Effaith datganoli ar yr ymgyrch yng Nghymru
Bellach mae'r ymgyrchu ar ben yn yr etholiad cyffredinol cyntaf wedi datganoli.

Pam pleidleisio ar ddydd Iau?
Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd, dydd Iau 7 Mehefin.

Pleidleisiau post yn creu problemau
Mae amheuon wedi codi ynglyn 'r rheolau newydd ynglyn phleidleisio drwy'r post.

Prinder ymgeiswyr ethnig
Yn nyddiau olaf yr ymgyrch etholiadol mae pob un o'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru wedi cael eu beirniadu am fethu denu ymgeiswyr Asiaidd a chroenddu i sefyll ar eu rhan yn yr etholiad.

HANES YR YMGYRCH
Ers cyhoeddi'r etholiad ar 8 Mai mae'r pleidiau wedi bod yn ymgyrchu yn ddyfal i geisio denu pleidleiswyr.

CYMRU
Hwn fydd yr etholiad cyffredinol cyntaf ers sefydlu'r Cynulliad. Fydd hyn yn gwneud unrhyw wahaniaeth yn sefyllfa'r pleidiau yng Nghymru?

Y GWLEDYDD CELTAIDD
Gyda sefydlu Cynulliad yng Ngogledd Iwerddon a Senedd yn Yr Alban fydd hyn yn dylanwadu ar ganlyniad yr etholiad? A sut fydd canlyniad yr etholiad yn effeithio ar y broses heddwch?

PYNCIAU LLOSG
Dyma'r etholiad cyffredinol cyntaf ers datganoli ac felly eleni fe fydd y pleidiau'n brwydro mewn tirlun gwleidyddol gwahanol iawn.

AROLYGON BARN
Pa mor ddibynadwy ydy arolygon barn? A faint o ddylanwad sydd ganddyn nhw ar y patrymau pleidleisio?

ETHOLAETHAU YMYLOL CYMRU
Mae yna rai etholaethau'n bwysiach na'i gilydd - o leiaf i'r pleidiau. Dyma farn rhai o ohebwyr gwleidyddol BBC Cymru a ymddangosodd yn wreiddiol ar y rhaglen Maniffesto ar S4C.

Y WASG A'R ETHOLIAD
Mae'r wasg yn arf rymus i ddylanwadu ar y cyhoedd yn ystod ymgyrchoedd etholiadol.

DWEDWCH CHI
Cyfle i ddefnyddio'r we er mwyn dweud eich barn ar bynciau llosg etholiad 2001.

Etholiad y cyfryngau
Mae etholiadau heddiw yn dipyn gwahanol i'r hyn oedden nhw ers talwm.

'Rhagfarn yn erbyn' merched anffrwythlon
Mae gwrthod caniatu i ferched gadw eu embryonau rhewedig 'yn tarfu ar eu hawliau dynol'.


Canlyniadau 2001Pleidiau CymruCymru a'r EtholiadEtholiadau'r CeltiaidYr Arweinwyr CymreigEtholiadau'r GorffennolPynciau LlosgEtholaethau YmylolHanes yr YmgyrchYr YmgeiswyrY wasg a'r etholiadA mwy....


Dwedwch chiDWEDWCH CHI
Cyfle i ddweud eich dweud ar yr etholiad

Y Cynulliad Cenedlaethol
a'i effaith ar wleidyddiaeth Gymreig

Llwyddiant 1999
A fydd Plaid Cymru'n llwyddiannus eto?

Y Bleidlais Lwyd
Effaith pleidlais y pensiynwyr

Etholiad y ffn symudol
Negeseuon i annog pleidleiswyr

Yr Alban
Beth yw safbwyntiau'r pleidiau yma?

Gogledd Iwerddon
Y pleidiau gwleidyddol