Mike Hedges AC Dwyrain Abertawe, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 02920 898317

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  97 Pleasant Strees, Treforys, Abertawe SA6 6HJ Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA
Mike Hedges

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  8,281
 • Ganwyd:

  8/7/1956
 • Hanes etholiadol

  AC Dwyrain Abertawe ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Addysg, datblygiad economaidd, llywodraeth leol, iechyd.
 • Grwpiau'r blaid

  Ysgrifennydd, Cangen Dwyrain Abertawe y Blaid Lafur 1987-2010; Cadeirydd, etholaeth Ewropeaidd Dwyrain De Cymru 1995-96; Ysgrifennydd: Y Blaid Gydweithredol Abertawe 2001-10, Plaid Cyngor Abertawe 2007-08.

Record etholiad ar gyfer Dwyrain Abertawe, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 58.36%
Y Blaid Geidwadol 14.56%
Plaid Cymru 12.41%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Hedges, Mike Llafur 11,035 58.36
Boucher, Dan Y Blaid Geidwadol 2,754 14.56
Jones, Dic Plaid Cymru 2,346 12.41
Samuel, Robert Democratiaid Rhyddfrydol 1,673 8.85
Shannon, Joanne British National Party 1,102 5.83
Mwyafrif 8,281 Pleidleisau
Etholwyr 60,246
Nifer y pleidleisiau (18,910) 31%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific