Russell George AC Sir Drefaldwyn, Y Blaid Geidwadol, Llefarydd yr Amgylchedd

Contact

 • Rhif ffôn 02920 898733

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA
Russell George

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  2,324
 • Ganwyd:

  / /
 • Hanes etholiadol

  AC Sir Drefaldwyn ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau Gwleidyddol

  Trafnidiaeth, diogelu amgylchedd Cymru, llywodraeth leol, adfywio cymunedol.

Record etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 43.72%
Democratiaid Rhyddfrydol 33.58%
Llafur/Y Blaid Gydweithredoli 11.38%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
George, Russell Y Blaid Geidwadol 10,026 43.72
Williams, Wyn Democratiaid Rhyddfrydol 7,702 33.58
Colbourne, Nick Llafur/Y Blaid Gydweithredoli 2,609 11.38
Senior, David Plaid Cymru 2,596 11.32
Mwyafrif 2,324 Pleidleisau
Etholwyr 48,675
Nifer y pleidleisiau (22,933) 47%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific