Vaughan Gething AC De Caerdydd a Phenarth, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 02920 898283

 • Rhif ffacs 02920 898377

 • Ebost:

 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA
Vaughan Gething

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  6,259
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn etholiad y cynulliad 1999. AC De Caerdydd a Phenarth ers 5 Mai 2011.
 • Grwpiau'r blaid

  Cadeirydd, Cangen Butetown o'r Blaid Lafur; Aelod, Y Blaid Gydweithredol.

Record etholiad ar gyfer De Caerdydd a Phenarth, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 50.27%
Y Blaid Geidwadol 27.49%
Plaid Cymru 12.1%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Gething, Vaughan Llafur 13,814 50.27
Gray, Ben Y Blaid Geidwadol 7,555 27.49
Musa, Liz Plaid Cymru 3,324 12.1
Cliff, Sian Anne Democratiaid Rhyddfrydol 2,786 10.14
Mwyafrif 6,259 Pleidleisau
Etholwyr 75,038
Nifer y pleidleisiau (27,479) 36%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific