Eluned Parrott AC Canol De Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol, Llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig ar Fenter, Trafnidiaeth, Ewrop a Busnes.

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8343

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  38 The Parade, Y Rhath, Caerdydd CF24 3AD Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Eluned Parrott

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  1975
 • Swyddi

  Llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig ar Fenter, Trafnidiaeth, Ewrop a Busnes. 2011 -.
 • Pwyllgorau’r cynulliad

  Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog; Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol; Pwyllgor Menter a Busnes.
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yn etholaeth Canol De Cymru yn etholiad y cynulliad 2011. AC Canol De Cymru (wedi i John Dixon gael ei wahardd) ers 6 Gorffennaf 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Addysg a hyfforddiant, anableddau.
 • Grwpiau’r blaid

  Cadeirydd, Democratiaid Rhyddfrydol Bro Morgannwg.
 • Grwpiau trawsbleidiol

  Cadeirydd: Grŵp Trafnidiaeth Gymunedol 2012 - , Grŵp Dementia 2012 –

Record etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfryddin a De Sir Benfro, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 22.00%
Plaid Cymru 13.7%
Democratiaid Rhyddfrydol 7.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisau % of votes
Davies, Andrew Robert Tudor, Melding, David Robert Michael Y Blaid Geidwadol 2 45,751 22.0
Wood, Leanne Plaid Cymru 1 28,606 13.7
Dixon, John Democratiaid Rhyddfrydol 1 16,514 7.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific