Jenny Rathbone AC Canol Caerdydd, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8287

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA
Jenny Rathbone

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  38
 • Ganwyd:

  / /
 • Hanes etholiadol

  AC Canol Caerdydd ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Plant, iechyd, diwygio'r deddfau cosbi, newid yn yr hinsawdd, cyfiawnder cymdeithasol, gwaharddiad cymdeithasol.
 • Grwpiau'r blaid

  Aelod: Y Blaid Lafur, Y Blaid Gydweithredol; Cadeirydd, Ward St George, Cangen Islington o'r Blaid Lafur.

Record etholiad ar gyfer Canol Caerdydd, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 37.9%
Democratiaid Rhyddfrydol 37.73%
Y Blaid Geidwadol 15.06%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Rathbone, Jenny Llafur 8,954 37.9
Howells, Nigel Democratiaid Rhyddfrydol 8,916 37.73
Smith, Matt Y Blaid Geidwadol 3,559 15.06
Williams, Chris Plaid Cymru 1,690 7.15
Khan, Mathab Annibynnol 509 2.15
Mwyafrif 38 Pleidleisau
Etholwyr 64,347
Nifer y pleidleisiau (23,628) 36%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific