Joyce Watson AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8614

 • Rhif ffacs 029 2089 8419

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Joyce Watson

 • Cyfeiriad etholaethol

  6 Heol y Frenhines Victoria, Llanelli SA15 2TL Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Joyce Watson

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  2/5/1955
 • Swyddi

  Llefarydd Llafur Cymru ar Faterion Gwledig 2007-11.
 • Hanes etholiadol

  AC Canolbarth a Gorllewin Cymru ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Datblygu economaidd, cyfiawnder cymdeithasol, materion ieuenctid, yr henoed, mynediad i chwaraeon.
 • Grwpiau'r Blaid

  CLP Preseli Sir Benfro 1996-97: Ysgrifennydd, Dirprwy Is-lywydd.
 • Cyrff rhyngwladol

  Aelod, y Corff Rhyngseneddol Prydeinig-Gwyddelig.

Record etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Plaid Cymru 26.7%
Llafur 22.5%
Democratiaid Rhyddfrydol 12.7%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Simon Thomas Plaid Cymru 1 56,384 26.7
Elizabeth Joyce Watson, Rebecca Mary Evans Llafur 2 47,348 22.5
William Powell Democratiaid Rhyddfrydol 1 26,847 12.7

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific