Paul Davies AC Preseli Penfro, Y Blaid Geidwadol, Dirprwy Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Llefarydd Cyllid

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8725

 • Rhif ffacs 029 2089 8391

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Paul Davies

 • Cyfeiriad etholaethol

  20 Upper Market Street, Hwlffordd SA61 1QA Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Paul Davies

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  2,175
 • Ganwyd:

  2/1/1969
 • Swyddi

  Llefarydd dros: Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Iaith Gymraeg 2007-08, Treftadaeth 2008-09, Addysg a'r Iaith Gymraeg 2009-11, Cyllid 2011-; Dirprwy Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad 2011-; Arweinydd Dros Dro y Ceidwadwyr yn y Cynulliad 2011.
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd ym Mhreseli Penfro yn etholiad y cynulliad 2003. AC Sir Benfro ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Iechyd, amaethyddiaeth, materion gwledig.
 • Grwpiau'r Blaid

  Ceidwadwyr: Cadeirydd, Cymdeithas Ceredigion, Dirprwy Gadeirydd, Cymdeithas Canolbarth a Gorllewin Cymru, Dirprwy Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad 2011-.

Record etholiad ar gyfer Preseli Penfro, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 42.4%
Llafur 34.41%
Plaid Cymru 15.53%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Davies, Paul Y Blaid Geidwadol 11,541 42.4
Mills, Terry Llafur 9,366 34.41
Sinnett, Rhys Plaid Cymru 4,226 15.53
Kilminster, Bob Democratiaid Rhyddfrydol 2,085 7.66
Mwyafrif 2,175 Pleidleisau
Etholwyr 57,758
Nifer y pleidleisiau (27,218) 47%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific