Antoinette Sandbach AC Gogledd Cymru, Y Blaid Ceidwadol, Llefarydd Materion Gwledig

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8755

 • Ebost:

 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Antoinette Sandbach

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  1969
 • Swyddi

  Llefarydd Materion Cefn Gwlad 2011-..
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yn Nelyn yn etholiad y cynulliad 2007. AC Gogledd Cymru ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Materion gwledig.
 • Grwpiau'r Blaid

  Cynghorydd arbenigol ar iechyd y Ceidwadwyr.

Record etholiad ar gyfer Gogledd Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran y Pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 26.8%
Plaid Cymru 21.4%
Democratiaid Rhyddfrydol 5.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Mark Allan Isherwood, Antoinette Geraldine Sandbach Y Blaid Geidwadol 2 52,201 26.8
Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru 1 41,701 21.4
Aled Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 1 11,507 5.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific