Angela Burns AC Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, Y Blaid Geidwadol, Y Blaid Geidwadol, Llefarydd Addysg y Ceidwadwyr

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8384

 • Rhif ffacs 029 2089 8974

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  11 Sgwâr y Farchnad, Arberth SA67 7AU Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Angela Burns

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  1,504
 • Ganwyd:

  2/9/1958
 • Swyddi

  Llefarydd Cyllid 2007-08, Trafnidiaeth ac Adfywio 2008-09, yr Amgylchedd 2009-11, Addysg 2011-; Aelod Comisiwn y Cynulliad 2011-.
 • Hanes etholiadol

  AC Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Iechyd, addysg, pobl ifanc, yr economi, cymunedau, ffermio ac amaethyddiaeth.

Record etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfryddin a De Sir Benfro, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 35.85%
Llafur 30.51%
Plaid Cymru 29.74%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Burns, Angela Y Blaid Geidwadol 10,095 35.85
Gwyther, Christine Llafur 8,591 30.51
Evans, Nerys Plaid Cymru 8,373 29.74
Runnett, Selwyn Democratiaid Rhyddfrydol 1,097 3.9
Mwyafrif 1,504 Pleidleisau
Etholwyr 58,435
Nifer y pleidleisiau (28,156) 48%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific