Suzy Davies AC Gorllewin De Cymru, Y Blaid Geidwadol, Llefarydd yr iaith Gymraeg a Diwylliant

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8115

 • Rhif ffacs

 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA
Suzy Davies

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  3/1/1963
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn etholiad y cynulliad 2007. AC Dwyrain De Cymru ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Lleoleiddiad, rhoi grym i gymunedau, cyfiawnder troseddol, amaethyddiaeth.
 • Grwpiau'r blaid

  Is-gadeirydd (gwleidyddol), Cymdeithas Canolbarth a Gorllewin Cymru y Ceidwadwyr 2004-07; Aelod, TRG 2007.

Record etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru,05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 17.8%
Plaid Cymru 13.8%
Democratiaid Rhyddfrydol 6.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Suzy Davies, Henry Byron Davies Y Blaid Geidwadol 2 27,457 17.8
Bethan Jenkins Plaid Cymru 1 21,258 13.8
Peter Malcom Black Democratiaid Rhyddfrydol 1 10,683 6.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific