Bethan Jenkins AC Gorllewin De Cymru, Plaid Cymru, Llefarydd Plaid Cymru ar Dreftadaeth, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8713

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Bethan Jenkins

 • Cyfeiriad etholaethol

  75 Briton Ferry Road, Melincryddan, Castell-nedd SA11 1AR Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Bethan Jenkins

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  9/12/1981
 • Swyddi

  Llefarydd Plaid Cymru ar: Tlodi Plant 2007-09, Tlodi Plant a Diwylliant 2009-11, Treftadaeth, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon 2011-.
 • Hanes etholiadol

  AC Gorllewin De Cymru ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Addysg, cyfle cyfartal, gwasanaethau cymunedol, materion rhyngwladol, materion menywod, ymgysylltu pobl ifanc â gwleidyddiaeth.
 • Grwpiau'r Blaid

  Plaid Cymru: Aelod, Cynrychiolydd aden myfyrwyr y blaid ar y pwyllgor gweithredol cenedlaethol 2004-05.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Catalonia, Iwerddon, Kosovo, Moldova.

Record etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru,05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 17.8%
Plaid Cymru 13.8%
Democratiaid Rhyddfrydol 6.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Suzy Davies, Henry Byron Davies Y Blaid Geidwadol 2 27,457 17.8
Bethan Jenkins Plaid Cymru 1 21,258 13.8
Peter Malcom Black Democratiaid Rhyddfrydol 1 10,683 6.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific