Darren Millar AC Gorllewin Clwyd, Y Blaid Geidwadol, Llefarydd Iechyd y Ceidwadwyr

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8731

 • Rhif ffacs 029 2089 8326

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Darren Millar

 • Cyfeiriad etholaethol

  55 Stryd y Farchnad, Abergele LL22 7AF Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Darren Millar

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  4,248
 • Ganwyd:

  27/7/1976
 • Swyddi

  Llefarydd Amgylchedd a Chynllunio 2007-09, Llywodraeth Leol 2009-10, Economi a Thrafnidiaeth 2010-11, Iechyd 2011-..
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yn Nyffryn Clwyd yn etholiad y cynulliad 2003. AC Gorllewin Clwyd ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Cyfiawnder cymdeithasol, iechyd, yr amgylchedd, cynllunio.
 • Grwpiau'r Blaid

  Aelod, Cymdeithas Gristnogol y Ceidwadwyr.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Iwerddon.

Record etholiad ar gyfer Gorllewin Clwyd, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 43.3%
Llafur 26.41%
Plaid Cymru 22.96%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Millar, Darren Y Blaid Geidwadol 10,890 43.3
Jones, Crispin Llafur 6,642 26.41
Jones, Eifion Lloyd Plaid Cymru 5,775 22.96
Cossey, Brian Democratiaid Rhyddfrydol 1,846 7.34
Mwyafrif 4,248 Pleidleisau
Etholwyr 57,980
Nifer y pleidleisiau (25,153) 43%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific