David Rees AC Aberafon, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 02920 898751

 • Rhif ffacs

 • Cyfeiriad etholaethol

  Water Street Business Centre, Water Street, Port Talbot SA12 6LF Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA
David Rees

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  9,311
 • Ganwyd:

  17/1/1957
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn etholiad y cynulliad 2003 a Gorllewin De Cymru yn 2007. AC Aberafon ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Gweithgynhyrchu, datblygu economaidd, twristiaeth yng nghymoedd De Cymru, addysg, iechyd a llywodraeth leol.
 • Grwpiau'r blaid

  Aelod o'r Blaid Lafur 1982-; Ysgrifennydd etholaethol, Aberafon 2005-11; Pwyllgor Gweithredol Gymreig Llafur, Fforwm Polisi Cymru.

Record etholiad ar gyfer Aberavon, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 64.11%
Plaid Cymru 14.79%
Y Blaid Geidwadol 14.32%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Rees, David Llafur 12,104 64.11
Nicholls-Jones, Paul Plaid Cymru 2,793 14.79
Morgan, TJ Y Blaid Geidwadol 2,704 14.32
Ceri-Clarke, Helen Democratiaid Rhyddfrydol 1,278 6.77
Mwyafrif 9,311 Pleidleisau
Etholwyr 50,754
Nifer y pleidleisiau (18,879) 37%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific