Mohammad Asghar AC Dwyrain De Cymru, Y Blaid Geidwadol, Llefarydd Cydraddoldeb a Chwaraeon

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8321

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  15 Church Road, Casnewydd NP19 7EJ Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Mohammad Asghar

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  30/9/1945
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Llefarydd ar Sgiliau 2007-09, Cynghorydd ar Faterion Lleiafrifoedd Ethnig 2007-09; Ceidwadwyr Cymreig: Llefarydd dros: Gyfiawnder 2010-11, Treftadaeth 2010-11, Cydraddoldeb a Chwaraeon 2011-.
 • Pwyllgor Cynulliad Cymru

  ; Cyfrifon cyhoeddus.
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd Dwyrain Casnewydd yn etholiad y cynulliad 2003. AC Dwyrain De Cymru ers 3 Mai 2007 (Plaid Cymru 2007 i 8 Rhagfyr 2009, Y Blaid Geidwadol ers 8 Rhagfyr 2009).
 • Diddordebau gwleidyddol

  Datblygu economaidd, allgáu cymdeithasol.
 • Grwpiau'r Blaid

  Plaid Cymru -2009: Cydlynydd Rhanbarthol, Aelod, Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol; Aelod, Y Blaid Gweidwadol, Rhagfyr 2009-.

Record etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 19.6%
Plaid Cymru 12.1%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
William Graham, Mohammad Asghar Y Blaid Geidwadol 2 35,459 19.6
Jocelyn Davies, Lindsay Whittle Plaid Cymru 2 21,850 12.1

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific