Nick Ramsay AC Mynwy, Y Blaid Geidwadol, Llefarydd Busnes, Menter a Thechnoleg

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8735

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  16 Stryd Maryport, , Brynbuga NP15 1AB Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Nick Ramsay

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  6,117
 • Ganwyd:

  10/6/1975
 • Swyddi

  Llefarydd dros: Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 2007-08, Cyllid 2008-, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2010-11, Busnes, Menter a Thechnoleg 2011; Prif Chwip a Rheolwr Busnes 2010-; Arweinydd y Ty y Ceidwadwyr 2011.
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yn Nhorfaen yn etholiad y cynulliad 2003 AC Mynwy ers 3 Mai 2007.

Record etholiad ar gyfer Mynwy, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 50.29%
Llafur/Y Blaid Gydweithredol 29.9%
Democratiaid Rhyddfrydol 9.79%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Ramsay, Nick Y Blaid Geidwadol 15,087 50.29
Whitcutt, Mark Llafur/Y Blaid Gydweithredol 8,970 29.9
Ellard, Janet Democratiaid Rhyddfrydol 2,937 9.79
Cross, Fiona Plaid Cymru 2,263 7.54
Uncles, Steve Eng Dem 744 2.48
Mwyafrif 6,117 Pleidleisau
Etholwyr 64,857
Nifer y pleidleisiau (30,001) 46%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific