William Graham AC Dwyrain De Cymru, Y Blaid Geidwadol, Rheolwr Busnes a Phrif Chwip y Ceidwadwyr

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8348

 • Rhif ffacs 029 2089 8739

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan William Graham

 • Cyfeiriad etholaethol

  19a East Street , Casnewydd NP20 4BR Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru , Bae Caerdydd , Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig

			William Graham

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  18/11/1949
 • Swyddi

  Y Ceidwadwyr Cymreig: Rheolwr Busnes 1999-2001, 2007-09; Llefarydd Llywodraeth Leol a Thai 2000-03; Prif Chwip 2001-09; Llefarydd ar: Gyfiawnder Cymdeithasol 2003-05, Addysg a Dysgu Gydol Oes 2005-07, Ewrop a Materion Cyfansoddiadol 2007, Materion Ewropeaidd 2007-09; Aelod: Comisiwn Cysgodol -2007, Comisiwn y Cynulliad 2007-; Cadeirydd, Grŵp Ceidwadwyr y Cynulliad 2007-09; Llefarydd dros:Adnewyddu 2010-11, Llywodraeth Leol 2011; Rheolwr Busnes a Phrif Chwip 2011-.
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yng Ngorllewin Casnewydd yn etholiadau'r cynulliad 1999 a 2003. AC Dwyrain De Cymru ers 6 Mai 1999.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Llywodraeth leol, cyllid cyhoeddus.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Unol Daleithiau America.

Record etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 19.6%
Plaid Cymru 12.1%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
William Graham, Mohammad Asghar Y Blaid Geidwadol 2 35,459 19.6
Jocelyn Davies, Lindsay Whittle Plaid Cymru 2 21,850 12.1

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific