Peter Black AC Gorllewin De Cymru, Y Democratiaid Rhyddfrydol, Llefarydd dros: Lywodraeth Leol, Treftadaeth, Tai a Chyllid; Rheolwr Busnes

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8744

 • Rhif ffacs 029 2089 8363

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Peter Black

 • Cyfeiriad etholaethol

  Llawr Cyntaf, 70 Mansel Street , Abertawe SA1 5TN Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru , Bae Caerdydd , Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig

			Peter Black

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  30/1/1960
 • Swyddi

  Llefarydd dros: Lywodraeth Leol, Tai a Chyllid 1999-2003; Y Dirprwy Weinidog dros Lywodraeth Leol a Thai 2000-03; Llefarydd ar: Addysg a Chyfiawnder Cymdeithasol 2003-05, Addysg 2005-07, Cymunedau a Diwylliant 2007-08; Aelod: Comisiwn Cysgodol -2007, Comisiwn y Cynulliad 2007-; Llefarydd Iechyd a Lles a Llywodraeth Leol 2008-; Rheolwr Busnes 2008-; Llefarydd Iechyd, Llywodraeth Leol a Thai 2009-10, Tai a Chyllid 2010-11, Llywodraeth Leol, Trefatadaeth, Tai a Chyllid 2011-.
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd yn Nwyrain Abertawe yn etholiad cynulliad 1999. AC Gorllewin De Cymru ers 6 Mai 1999.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Llywodraeth leol, tai.
 • Grwpiau'r Blaid

  Cadeirydd, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1994-97; Asiant Seneddol, etholiad cyffredinol 1997 Ogwr .
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Iwerddon, Unol Daleithiau America.

Record etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru,05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 17.8%
Plaid Cymru 13.8%
Democratiaid Rhyddfrydol 6.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Suzy Davies, Henry Byron Davies Y Blaid Geidwadol 2 27,457 17.8
Bethan Jenkins Plaid Cymru 1 21,258 13.8
Peter Malcom Black Democratiaid Rhyddfrydol 1 10,683 6.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific