Rhodri Glyn Thomas AC Gorllewin Caerfyrddin a Dinefwr, Plaid Cymru, Llefarydd Ewrop, Llywodraeth Leol, Cymunedau a Thrafnidiaeth

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8282

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Rhodri Glyn Thomas

 • Cyfeiriad etholaethol

  37 Stryd y Gwynt, Rhydaman SA18 3DN Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Rhodri Glyn Thomas

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  4,148
 • Ganwyd:

  11/4/1953
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Llefarydd Amaethyddiaeth a'r Economi Wledig 1999-2000; Llefarydd Datblygu Cynaliadwy 2000-03; Llefarydd dros: Faterion Gwledig 2002-03, Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad 2003, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 2003-05; Y Gweinidog Treftadaeth 2007-08; Aelod o Gomisiwn y Cynulliad 2011-.
 • Hanes etholiadol

  AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr 1999-2007, AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr (ffin ddiwygiedig) ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Iechyd, materion cymdeithasol, busnes, materion economaidd, trafnidiaeth, yr economi wledig, datblygu cynaliadwy, yr amgylchedd.
 • Grwpiau'r Blaid

  Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru yn y Cynulliad 2003-08.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Angola, Palesteina.

Record etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a Dinefwr, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Plaid Cymru 44.92%
Llafur 30.02%
Y Blaid Geidwadol 20.25%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Thomas, Rhodri Glyn Plaid Cymru 12,501 44.92
Jones, Anthony Llafur 8,353 30.02
Hensher, Henrietta Y Blaid Geidwadol 5,635 20.25
Griffiths, Will Democratiaid Rhyddfrydol 1,339 4.81
Mwyafrif 4,148 Pleidleisau
Etholwyr 54,243
Nifer y pleidleisiau (27,828) 51%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific