Ieuan Wyn Jones AC Ynys Môn, Plaid Cymru, Arweinydd Plaid Cymru yn y Cynulliad; Llefarydd Cyllid a'r Cyfansoddiad

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8270

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Ieuan Wyn Jones

 • Cyfeiriad etholaethol

  45 Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Môn LL77 7PN Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Ieuan Wyn Jones

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  2,937
 • Ganwyd:

  22/5/1949
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Rheolwr Busnes Plaid Cymru 1999-2000; Arweinydd Plaid Cymru 2000-07; Dirprwy Brif Weinidog 2007-11; Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 2007-11; Llefarydd Cyllid a'r Cyfansoddiad 2011-.
 • Hanes etholiadol

  AC Ynys Môn ers 6 Mai 1999.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Amaethyddiaeth, trafnidiaeth, yr henoed, cysylltiadau addysg a diwydiant, yr Undeb Ewropeaidd.
 • Grwpiau'r Blaid

  Plaid Cymru: Is-gadeirydd Cenedlaethol 1975-79, Cadeirydd Cenedlaethol 1980-82, 1990-92, Llywydd 2000-03, Arweinydd y Blaid 2005-, Arweinydd Grŵp y Cynulliad 2003-.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Sgandinafia.

Record etholiad ar gyfer Ynys Môn, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Plaid Cymru 41.42%
Y Blaid Geidwadol 29.22%
Llafur 26.21%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Jones, Ieuan Wyn Plaid Cymru 9,969 41.42
Williams, Paul Y Blaid Geidwadol 7,032 29.22
Lock, Joe Llafur 6,307 26.21
Taylor, Rhys Democratiaid Rhyddfrydol 759 3.15
Mwyafrif 2,937 Pleidleisau
Etholwyr 49,431
Nifer y pleidleisiau (24,067) 48%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific