Alun Ffred Jones AC Arfon, Plaid Cymru, Llefarydd Plaid Cymru ar Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8265

 • Rhif ffacs 029 2089 8266

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  8 Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Alun Ffred Jones

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  5,394
 • Ganwyd:

  29/10/1949
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Llefarydd Cyllid 2003, Datblygu Economaidd/Menter, Arloesi a Rhwydweithiau 2005-07; Llefarydd Cyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus 2007-; Dirprwy Arweinydd Grŵp Cynulliad 2007-; Y Gweinidog Treftadaeth 2008-11; Llefarydd Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth 2011-.
 • Hanes etholiadol

  AS Caernarfon 2003-07, Arfon ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Cynllunio, adfywio cymunedol, diwylliant Cymru.
 • Grwpiau'r Blaid

  Plaid Cymru: Golygydd, Y Ddraig Goch, Aelod, Y Weithrediaeth Genedlaethol, Cadeirydd, Pwyllgor Rhanbarthol Arfon, Arweinydd Ymgyrch Etholiadau Llywodraeth Leol 2003-.

Record etholiad ar gyfer Arfon, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Plaid Cymru 56.75%
Llafur 26.21%
Y Blaid Geidwadol 12.51%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Jones, Alun Ffred Plaid Cymru 10,024 56.75
Rees, Christina Llafur 4,630 26.21
Davies, Aled Y Blaid Geidwadol 2,209 12.51
Jones, Rhys Democratiaid Rhyddfrydol 801 4.53
Mwyafrif 5,394 Pleidleisau
Etholwyr 41,093
Nifer y pleidleisiau (17,664) 42%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific