Christine Chapman AC Cwm Cynon, Y Blaid Lafur/Y Blaid Gydweithredol

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8364

 • Rhif ffacs 029 2089 8745

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Christine Chapman

 • Cyfeiriad etholaethol

  28a Stryd Oxford, 28a Stryd Oxford, Aberpennar CF45 3EU Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Christine Chapman

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  6,515
 • Ganwyd:

  7/4/1956
 • Swyddi

  Llafur Cymru: Dirprwy Ysgrifennydd dros Addysg a'r Economi 2000; Dirprwy Weinidog dros: Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 2005-07, Cyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 2005-07.
 • Hanes etholiadol

  AC Cwm Cynon 1999-2007, Cwm Cynon (ffin ddiwygiedig) ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Hanes ac athroniaeth ffeministaidd, menywod a gwleidyddiaeth, adfywio cymunedol.
 • Grwpiau'r Blaid

  Ysgrifennydd, Grŵp Unison o ACau Llafur.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Ffrainc, Sgandinafia.
 • Cyrff rhyngwladol

  Aelod, Pwyllgor y Rhanbarthau 2008-..

Record etholiad ar gyfer Cwm Cynon, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur/Y Blaid Gydweithredol 61.97%
Plaid Cymru 27.24%
Y Blaid Geidwadol 8.16%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Chapman, Christine Llafur/Y Blaid Gydweithredol 11,626 61.97
Davies, Dafydd Plaid Cymru 5,111 27.24
Saxton, Daniel Y Blaid Geidwadol 1,531 8.16
Walton, Ian Democratiaid Rhyddfrydol 492 2.62
Mwyafrif 6,515 Pleidleisau
Etholwyr 52,133
Nifer y pleidleisiau (18,760) 35%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific