Leanne Wood AC Canol De Cymru, Plaid Cymru, Llefarydd Plaid Cymru ar Dai ac Adfywio

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8258

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Leanne Wood

 • Cyfeiriad etholaethol

  45 Gelligaled Road , Ystrad , Rhondda Cynon Taf CF41 7RQ Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru , Bae Caerdydd , Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig

			Leanne Wood

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  13/12/1971
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Llefarydd Cyfiawnder Cymunedol ac Adfywio 2003-07; Llefarydd ar: Cyfle Cyfartal 2003-07, Cynaliadwyedd 2007-2011, Tai ac Adfwyio 2011-.
 • Hanes etholiadol

  AS Canol De Cymru ers 1 Mai 2003.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Materion tlodi, cyfiawnder troseddol, allgáu cymdeithasol, iechyd medddwl a gwaith cymdeithasol, gwrth-breifateiddio, gwrth-ryfel.
 • Grwpiau'r Blaid

  Cynrychiolydd UNDEB, Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol Plaid Cymru.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Cuba, Irac, Palesteina.

Record etholiad ar gyfer Canol De Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 22.0%
Plaid Cymru 13.7%
Democratiaid Rhyddfrydol 7.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Andrew Robert Tudor Davies, David Robert Michael Melding Y Blaid Geidwadol 2 45,751 22.0
Leanne Wood Plaid Cymru 1 28,606 13.7
John Dixon Democratiaid Rhyddfrydol 1 16,514 7.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific