Elin Jones AC Ceredigion, Plaid Cymru, Llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8282

 • Rhif ffacs 029 2089 8263

 • Ebost:

 • Gwefan: Gwefan Elin Jones

 • Cyfeiriad etholaethol

  Tŷ Goronwy, 32 Heol y Wig, Ceredigion SY23 2LN Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Elin Jones

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  1,777
 • Ganwyd:

  1/9/1966
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Llefarydd Addysg a Hyfforddiant (ôl 16) 1999-2000; Prif Chwip 2000-02; Llefarydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig 2000-02, Economaidd 2002-05, Trafnidiaeth 2003, yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad 2005-07; Aelod: Y Comisiwn Cysgodol -2007, Comisiwn y Cynulliad 2007; Y Gweinidog Materion Gwledig 2007-11; Rheolwr Busnes Plaid Cymru 2000-; Llefarydd Iechyd 2011-..
 • Hanes etholiadol

  AC Ceredigion 1999-2007, AC Ceredigion (ffin ddiwygiedig) ers 3 Mai 2007..
 • Diddordebau gwleidyddol

  Datblygu economaidd, Ewrop, y celfyddydau, diwylliant.
 • Grwpiau'r Blaid

  Cadeirydd, Plaid Cymru 2000-02.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Gwlad y Basg, Iwerddon.

Record etholiad ar gyfer Ceredigion, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Plaid Cymru 41.34%
Democratiaid Rhyddfrydol 35.23%
Y Blaid Geidwadol 9.48%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Jones, Elin Plaid Cymru 12,020 41.34
Evans, Elizabeth Democratiaid Rhyddfrydol 10,243 35.23
Evetts, Luke Y Blaid Geidwadol 2,755 9.48
Boudier, Richard Llafur 2,544 8.75
Simpson, Chris Y Blaid Werdd 1,514 5.21
Mwyafrif 1,777 Pleidleisau
Etholwyr 56,983
Nifer y pleidleisiau (29,076) 51%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific