Ann Jones AC Dyffryn Clwyd, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8753

 • Rhif ffacs

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  25 Stryd Kinmel, Y Rhyl LL18 1AH Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Ann Jones

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  4,011
 • Ganwyd:

  4/11/1953
 • Hanes etholiadol

  AC Dyffryn Clwyd 1999-2007, Dyffryn Clwyd (ffin ddiwygiedig) ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Diogelwch cymunedol, materion rhyngwladol, hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol, pobl anabl/anabledd.
 • Grwpiau'r Blaid

  Swyddi amrywiol o fewn y Blaid Lafur; Aelod: Y Weithrediaeth Gymreig 1987-99, Mudiad y Sosialwyr Cristnogol; Cadeirydd, Plaid Lafur y Cynulliad Cenedlaethol 1999-2000.

Record etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 50.71%
Y Blaid Geidwadol 33.31%
Plaid Cymru 11.26%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Jones, Ann Llafur 11,691 50.71
Gunning, Ian Y Blaid Geidwadol 7,680 33.31
Lloyd Jones, Alun Plaid Cymru 2,597 11.26
Prydderch, Heather Democratiaid Rhyddfrydol 1,088 4.72
Mwyafrif 4,011 Pleidleisau
Etholwyr 56,232
Nifer y pleidleisiau (23,056) 41%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific