David Melding AC Canol De Cymru, Y Blaid Geidwadol, Dirprwy Lywydd

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8732

 • Rhif ffacs 029 2089 8329

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  29a High Street , Y Barri CF62 7EA Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig

			David Melding

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  28/8/1962
 • Swyddi

  Ceidwadwyr Cymreig: Llefarydd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 1999; Rheolwr Busnes 2005-06; Llefarydd Llywodraeth Leol 2006-07; Llefarydd Datblygu Economaidd a'r Economi 2007-10, Trafnidiaeth 2008, 2010; Dirprwy Lywydd 2011-; Dirprwy Lywydd, Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011-..
 • Hanes etholiadol

  Ymgeisydd ym Mro Morgannwg yn etholiadau'r cynulliad 1999 a 2003. AC Canol De Cymru ers 6 Mai 1999.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Polisi cymdeithasol, y cyfansoddiad, iechyd, cyfle cyfartal, datblygu economaidd, trafnidiaeth.
 • Grwpiau'r Blaid

  Aelod, Tîm Maniffesto Plaid Geidwadol Cymru; Pennaeth Adolygiad Polisi Plaid Geidwadol Cymru 2000-; Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil Grŵp Plaid Geidwadol Cymru'r Cynulliad Cenedlaethol .
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Unol Daleithiau America.

Record etholiad ar gyfer Canol De Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 22.0%
Plaid Cymru 13.7%
Democratiaid Rhyddfrydol 7.9%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
Andrew Robert Tudor Davies, David Robert Michael Melding Y Blaid Geidwadol 2 45,751 22.0
Leanne Wood Plaid Cymru 1 28,606 13.7
John Dixon Democratiaid Rhyddfrydol 1 16,514 7.9

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific