Lynne Neagle AC Torfaen, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8369

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  73 Upper Trosnant Street, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 8AU Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Lynne Neagle

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  6,088
 • Ganwyd:

  18/1/1968
 • Hanes etholiadol

  AC Torfaen 1999-2007, AC Torfaen (ffin ddiwygiedig) ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tai, adfywio cymoedd de Cymru.
 • Grwpiau'r Blaid

  Nifer o swyddi yn y blaid gan gynnwys Ysgrifennydd yr Etholaeth; Cadeirydd, Grŵp Llafur y Cynulliad 2001-.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Yr Eidal.

Record etholiad ar gyfer Torfaen, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 46.21%
Annibynnol 18.94%
Y Blaid Geidwadol 14.81%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Neagle, Lynne Llafur 10,318 46.21
Haynes, Elizabeth Annibynnol 4,230 18.94
Asghar, Natasha Y Blaid Geidwadol 3,306 14.81
Rees, Jeff Plaid Cymru 2,716 12.16
Harwood, Sue British National Party 906 4.06
Griffiths, Will Democratiaid Rhyddfrydol 852 3.82
Mwyafrif 6,088 Pleidleisau
Etholwyr 61,126
Nifer y pleidleisiau (22,328) 36%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific