Jocelyn Davies AC Dwyrain De Cymru, Plaid Cymru, Llefarydd Plaid Cymru ar Gynllunio, Rheolwr Busnes a Phrif Chwip

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8259

 • Rhif ffacs 029 2089 8260

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  1 Adeilad Griffiths , Victoria Terrace , Newbridge NP11 4ET Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru , Bae Caerdydd , Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig

			Jocelyn Davies

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Ganwyd:

  18/6/1959
 • Swyddi

  Plaid Cymru: Rheolwr Busnes 2000-07, 2011-; Prif Chwip 2002-03, 2011-; Llefarydd Busnes y Cynulliad 2003-07; Llefarydd ar Gynllunio 2011-; Dirprwy Weinidog dros: Dai 2007-09, Tai ac Adfywio 2009-11.
 • Hanes etholiadol

  AC Dwyrain De Cymru ers 6 Mai 1999.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Addysg (anghenion arbennig), y cyfansoddiad/materion cyfansoddiadol, hawliau dynol, polisi amgylcheddol.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Canada .
 • Cyrff rhyngwladol

  Aelod Gweithredol, Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad, Cangen Cymru.

Record etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Y Blaid Geidwadol 19.6%
Plaid Cymru 12.1%
Enw Plaid Seddi Pleidleisiau % of votes
William Graham, Mohammad Asghar Y Blaid Geidwadol 2 35,459 19.6
Jocelyn Davies, Lindsay Whittle Plaid Cymru 2 21,850 12.1

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific