Dafydd Elis-Thomas AC Dwyfor Meirionnydd, Plaid Cymru, Llefarydd Plaid Cymru ar yr Amgylchedd, Ynni a Chynllunio

Contact

 • Rhif ffôn 029 2089 8709

 • Rhif ffacs 029 2089 8777

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  7 Bank Place, Porthmadog LL49 9AA Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Dafydd Elis-Thomas

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  5,417
 • Ganwyd:

  18/10/1946
 • Swyddi

  Llywydd 1999-2011; Llywydd, Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad y Cynulliad Cenedlaethol 1999-; Cadeirydd: Y Comisiwn Cysgodol -2007; Comisiwn y Cynulliad 2007-11; Llefarydd Amgylchedd, Ynni a Chynllunio 2011-..
 • Hanes etholiadol

  AC Meirionnydd Nant Conwy 1999-2007, Dwyfor Meirionnydd ers 3 Mai 2007.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Materion gwledig, yr amgylchedd, materion cyfansoddiadol.
 • Grwpiau'r blaid

  Llywydd, Plaid Cymru 1984-91.

Record etholiad ar gyfer Dwyfor Meirionnydd, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Plaid Cymru 46.55%
Y Blaid Geidwadol 20.44%
LG 15.55%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Elis-Thomas, Dafydd Plaid Cymru 9,656 46.55
Baynes, Simon Y Blaid Geidwadol 4,239 20.44
Hughes, Louise LG 3,225 15.55
Singleton, Martyn Llafur 2,623 12.65
Churchman, Steve Democratiaid Rhyddfrydol 1,000 4.82
Mwyafrif 5,417 Pleidleisau
Etholwyr 44,669
Nifer y pleidleisiau (20,743) 46%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific