Julie Morgan AC Gogledd Caerdydd, Y Blaid Lafur

Contact

 • Rhif ffôn 02920 898297

 • Ebost:

 • Cyfeiriad etholaethol

  17 Plasnewydd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1NR Y Deyrnas Unedig
 • Cyfeiriad seneddol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA Y Deyrnas Unedig
Julie Morgan

Most spoken phrases

Last updated 3rd Jun 2009

 1. Israeli settlements
 2. Northcote Road shops
 3. Dangerous dogs petition
 4. Clapham Junction tube
 5. Heathrow expansion
 6. Health services
 7. Fly tipping

This information is based on the most frequently spoken phrases by this representative.

Bywgraffiad

Language options

Read this in English

 • Mwyafrif:

  1,782
 • Ganwyd:

  2/11/1944
 • Hanes etholiadol

  AC Gogledd Caerdydd ers 5 Mai 2011.
 • Diddordebau gwleidyddol

  Cyfleoedd cyfartal, gwasanaethau cymdeithasol, gofal plant.
 • Gwledydd o ddiddordeb

  Ehtiopia, India, Iran, Kenya, Nicaragua.

Record etholiad ar gyfer Gogledd Caerdydd, 05 Mai 2011

Plaid Canran y pleidleisiau
Llafur 47.59%
Y Blaid Geidwadol 42.41%
Plaid Cymru 5.37%
Enw Plaid Pleidleisau % of votes
Morgan, Julie Llafur 16,384 47.59
Morgan, Jonathan Y Blaid Geidwadol 14,602 42.41
Foday, Ben Plaid Cymru 1,850 5.37
Smith, Matt Democratiaid Rhyddfrydol 1,595 4.63
Mwyafrif 1,782 Pleidleisau
Etholwyr 66,934
Nifer y pleidleisiau (34,431) 51%

About this content

Darparwyd y wybodaeth gan Dods

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific