Page last updated at 15:28 GMT, Saturday, 31 October 2009

28 Tachwedd 2006: Mick a'i fys

Cynulliad Cenedlaethol

Roedd hi'n sesiwn lawn arferol ym mhob ffordd ond un.

Wrth bleidleisio ar gynigion y dydd, cododd Mick Bates AC ei fys a chwerthin.

Yn gynharach, roedd y Llywydd, Dafydd Elis-Thomas, wedi ceryddu'r cynulliad, er gwadu gwnaeth yr AC dros Sir Drefaldwyn bod ei arwydd wedi'i anelu ato fe neu unrhyw un arall yn y Siambr.

Dywedodd: "Nid oedd fy arwydd wedi'i anelu at y Llywydd; mae gen i barch o'r mwyaf ohono.

"Dangos i Rhodri Glyn Thomas pa fys i ddefnyddio ar y system pleidleisio fodern y Cynulliad yr oeddwn i."

Ychwanegodd: "Os yw hyn wedi digio unrhyw un, yna wrth sgwrs dwi'n ymddiheuro."

Fe gafodd y fideo ei bostio ar wefan YouTube, er does neb yn gwybod pwy wnaeth hyn.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific