Page last updated at 15:32 GMT, Monday, 14 September 2009 16:32 UK

15 Medi 1999: Dim ffydd yn Christine

Cynulliad Cenedlaethol

Yn ystod tymor cyntaf y Cynulliad, o dan arweinyddiaeth y Prif Ysgrifennydd Alun Michael, fe benodwyd Christine Gwyther yn Ysgrifennydd Amaethyddiaet.

Ond a hithau yn lysieuwraig, fe gafodd Ms Gwyther ei beirniadu'n hallt gan y gwrthbleidiau a ffermwyr Cymru a oedd wedi dioddef oherwydd y gwaharddiad ar gig eidion yn y DU ers mis Mawrth 1996.

Fe gafodd Christine Gwyther ei cheryddu gan y Ceidwadwyr am fethu â chyflwyno mesurau i ddod i'r afael â'r argyfwng gwaethaf mewn amaethyddiaeth yn ystod yr ugeinfed ganrif.

Er nad oedd y cynnig o gerydd yn gallu ei gorfodi i adael ei swydd, roedd y gwrthbleidiau yn mynnu y dylai ymddwyn yn barchus ac ymddiswyddo.

Serch hynny, gwrthodwyd y cynnig ac fe barhaodd yr Ysgrifennydd Amaeth yn ei swydd am ddeng mis pellach.

Yn ystod yr amser cythryblus hwn, fe wynebodd Ms Gwyther dri chynnig o gerydd yn y Cynulliad am y ffordd y trafododd y portffolio Amaethyddiaeth.

Ym mis Gorffennaf, fe gafodd ei diswyddo gan y Prif Weinidog newydd, Rhodri Morgan ac fe benodwyd Carwyn Jones yn ei lle.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific