Page last updated at 15:20 GMT, Saturday, 31 October 2009

5 Mehefin 2007: Agoriad Brenhinol y trydydd Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol

Ychydig dros flwyddyn ar ôl i'r Frenhines agor cartref newydd y Cynulliad ym Mae Caerdydd, roedd Ei Mawrhydi yn ôl yn y Senedd unwaith eto i agor trydydd tymor y Cynulliad.

Yn sicr roedd yr ymweliad yma'n arwyddocaol ac yn agor pennod newydd yn hanes datganoli Cymru.

O'r diwrnod hwn ymlaen fe newidiodd y ffordd yr oedd Cymru yn cael ei llywodraethu.

Roedd deddf newydd Llywodraeth Cymru yn golygu mwy o rym i'r Cynulliad.

Am y tro cyntaf erioed roedd 'na gyfle i ddeddfu ym Mae Caerdydd, i sicrhau fod deddfau ar gyfer Cymru yn cael eu llunio yng Nghymru.

Roedd un newid arall i weithdrefn y Cynulliad yn golygu bod Prif Weinidog Cymru nawr yn cael ei benodi yn swyddogol gan y Frenhines.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific