Page last updated at 15:20 GMT, Saturday, 31 October 2009

5 Mehefin 2003: Agoriad Brenhinol yr ail Gynulliad

Cynulliad Cenedlaethol

Mis ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2003 fe ddaeth y Frenhines i Fae Caerdydd i agor ail dymor y Cynulliad Cenedlaethol ar Fehefin y 5ed.

Yn araith Ei Mawrhydi, fe nododd bod y Cynulliad "yn torri tir newydd."

Serch hynny rhybuddiodd bod angen "amser ar unrhyw sefydliad cyfansoddiadol newydd i ymsefydlu ac i gyflawni.

"Mae'r Cynulliad yn sefydliad ifanc ond yn barod mae'n creu argraff."

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific