Page last updated at 15:16 GMT, Saturday, 31 October 2009

8 Mehefin 1999: Wigley yn arwain Plaid Cymru o'r Siambr

Cynulliad Cenedlaethol

Roedd e'n addewid maniffesto a gynhyrfodd y dyfroedd yng Nghymru ar draws Cymru.

Yn ymgyrch etholiad Ewropeaidd 1999, fe wnaeth Plaid Cymru ddatgan y byddai'n sefydlu "llysgenhadaeth" Cymreig ym Mrwsel er mwyn rhoi sylfaen penodol i Gymru yn Ewrop.

Deuddydd cyn yr etholiadau, roedd y mater yn bwnc dadleuol yn y Cynulliad.

Fe wnaeth Lynne Neagle AC feirniadu'r polisi yn ei Dadl Fer. Yn ol Ms Leagle fe fyddai'r arian yn cael ei dynnu oddi wrth wasanaethau cyhoeddus angenrheidiol.

Yn ei haraith, dywedodd y cynrychiolydd o Dorfaen: "Fe fydd Cymru'n colli allan os yw'r Cynulliad yn dewis ynysu'i hun."

Roedd ei sylwadau wedi cythruddo arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, a geisiodd godi pwynt o drefn ar dri achlysur. Gwrthododd y Llywydd, Dafydd Elis-Thomas, ei geisiadau cyn i Mr Wigley benderfynu arwain aelodau Plaid Cymru allan o'r Siambr.

Yn ôl Plaid Cymru roedd araith Ms Neagle yn debycach i "ddarllediad gwleidyddol" yn hytrach na dadl fer.

Fe wnaeth ymgeisydd Ewropeaidd y Blaid Lafur Glenys Kinnock feirniadu Plaid Cymru am eu penderfyniad i gerdded allan o'r Siambr.

Enillodd Plaid Cymru 2 o'r 5 sedd Ewropeaidd ar gael i Gymru yn etholiad Ewropeaidd 1999. Aeth 2 sedd i'r Blaid Lafur, tra bod y Torïaid wedi ennill y sedd olaf.

SEE ALSO

Story Tools

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2020 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific