Page last updated at 15:16 GMT, Saturday, 31 October 2009

8 Mehefin 1999: Wigley yn arwain Plaid Cymru o'r Siambr

Cynulliad Cenedlaethol

Roedd e'n addewid maniffesto a gynhyrfodd y dyfroedd yng Nghymru ar draws Cymru.

Yn ymgyrch etholiad Ewropeaidd 1999, fe wnaeth Plaid Cymru ddatgan y byddai'n sefydlu "llysgenhadaeth" Cymreig ym Mrwsel er mwyn rhoi sylfaen penodol i Gymru yn Ewrop.

Deuddydd cyn yr etholiadau, roedd y mater yn bwnc dadleuol yn y Cynulliad.

Fe wnaeth Lynne Neagle AC feirniadu'r polisi yn ei Dadl Fer. Yn ol Ms Leagle fe fyddai'r arian yn cael ei dynnu oddi wrth wasanaethau cyhoeddus angenrheidiol.

Yn ei haraith, dywedodd y cynrychiolydd o Dorfaen: "Fe fydd Cymru'n colli allan os yw'r Cynulliad yn dewis ynysu'i hun."

Roedd ei sylwadau wedi cythruddo arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, a geisiodd godi pwynt o drefn ar dri achlysur. Gwrthododd y Llywydd, Dafydd Elis-Thomas, ei geisiadau cyn i Mr Wigley benderfynu arwain aelodau Plaid Cymru allan o'r Siambr.

Yn ôl Plaid Cymru roedd araith Ms Neagle yn debycach i "ddarllediad gwleidyddol" yn hytrach na dadl fer.

Fe wnaeth ymgeisydd Ewropeaidd y Blaid Lafur Glenys Kinnock feirniadu Plaid Cymru am eu penderfyniad i gerdded allan o'r Siambr.

Enillodd Plaid Cymru 2 o'r 5 sedd Ewropeaidd ar gael i Gymru yn etholiad Ewropeaidd 1999. Aeth 2 sedd i'r Blaid Lafur, tra bod y Torïaid wedi ennill y sedd olaf.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific