Page last updated at 15:10 GMT, Saturday, 31 October 2009

15 Chwefror 2000: Ethol Rhodri Morgan yn Brif Ysgrifennydd

Cynulliad Cenedlaethol

Mae'r wythnos hon yn eistedd ar frig gyrfa Rhodri Morgan, wrth iddo gael ei ethol i'r brif swydd yng Nghymru.

Ond mae'r dywediad bod 'na dri chynnig i Gymro yn sicr yn wir i Mr Morgan ar ôl iddo golli'r ras am yr arweinyddiaeth mewn dau etholiad ynghynt, i Ron Davies ac i Alun Michael.

Fe ymddiswyddodd Alun Michael fel Prif Ysgrifennydd Cymru yn dilyn bygythiadau o bleidlais o ddiffyg hyder, a phum niwrnod yn ddiweddarach cafodd Mr Morgan ei ethol i'r swydd.

Yn dilyn ei benodiad disgrifiodd Mr Morgan yr "emosiwn pur, y fraint a'r anrhydedd" yr oedd yn ei deimlo "o wisgo crys Cymru fel capten ei dîm."

Fe ychwanegodd: "Fy nod fel Prif Ysgrifennydd Cymru yw goroesi tan yr hanner tymor sydd ar ddiwedd yr wythnos hon."

Ym mis Hydref 2000 bu newid yn nheitl ei swyddfa; roedd Mr Morgan nawr yn Brif Weinidog. Mae ef bellach wedi cadw'r swydd yn dilyn etholiadau'r Cynulliad yn 2003 a 2007.

Fel un o drigolion Caerdydd a gafodd ei eni a'i godi yn y brifddinas mae Rhodri Morgan wedi cynrychioli Gorllewin Caerdydd fel Aelod Seneddol o 1987 - 2001 ac fel Aelod Cynulliad o 1999 i'r presennol.

SEE ALSO

Story Tools

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2016 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific