Page last updated at 13:39 GMT, Monday, 14 September 2009 14:39 UK

1 Rhagfyr 2004: "Mrs Windsor"

Cynulliad Cenedlaethol

Mewn llai nag wythnos fe aeth y Frenhines o fod yn westai croeso i destun dadlau ym Mae Caerdydd.

Ar ôl agoriad brenhinol Canolfan Mileniwm Cymru, fe drodd sylw'r ACau at araith y Frenhines wythnos ynghynt.

Amlinellwyd rhaglen ddeddfwriaethol llywodraeth y DU yn araith y Frenhines, gyda pwyslais ar fesurau gwrth-derfysgaeth a throseddu.

Arweiniodd hyn at ddadlau brwd rhwng Aelodau'r Cynulliad, gyda rhai yn teimlo bod y llywodraeth yn chwarae gwleidyddiaeth gyda therfysgaeth.

Un fu'n feirniadol iawn o bolisïau llywodraeth y Blaid Lafur oedd Leanne Wood ac yn ystod ei haraith, fe alwodd y Frenhines yn "Mrs Windsor".

Yn hwyrach yn y sesiwn lawn, gofynnodd y Llywydd, Dafydd Elis-Thomas, iddi dynnu'r sylw yn ôl gan ei fod yn anghwrtais.

1 Rhagfyr 2004: Leanne Wood yn cael ei thaflu allan o'r Siambr

Ond bu raid i'r AC dros Ganol De Cymru adael y siambr, gydag aelodau eraill Plaid Cymru yn ei dilyn, ar ôl iddi wrthod gwneud hynny. Fe lwyddodd i greu hanes fel yr AC cyntaf i gael ei thaflu allan o'r Cynulliad.

Ym Mai 2003, fe wrthododd fynychu agoriad brenhinol yr ail Gynulliad gan ddweud: "Nid ydw i'n cydnabod y Frenhines."

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific