Page last updated at 13:39 GMT, Monday, 14 September 2009 14:39 UK

1 Rhagfyr 2004: "Mrs Windsor"

Cynulliad Cenedlaethol

Mewn llai nag wythnos fe aeth y Frenhines o fod yn westai croeso i destun dadlau ym Mae Caerdydd.

Ar ôl agoriad brenhinol Canolfan Mileniwm Cymru, fe drodd sylw'r ACau at araith y Frenhines wythnos ynghynt.

Amlinellwyd rhaglen ddeddfwriaethol llywodraeth y DU yn araith y Frenhines, gyda pwyslais ar fesurau gwrth-derfysgaeth a throseddu.

Arweiniodd hyn at ddadlau brwd rhwng Aelodau'r Cynulliad, gyda rhai yn teimlo bod y llywodraeth yn chwarae gwleidyddiaeth gyda therfysgaeth.

Un fu'n feirniadol iawn o bolisïau llywodraeth y Blaid Lafur oedd Leanne Wood ac yn ystod ei haraith, fe alwodd y Frenhines yn "Mrs Windsor".

Yn hwyrach yn y sesiwn lawn, gofynnodd y Llywydd, Dafydd Elis-Thomas, iddi dynnu'r sylw yn ôl gan ei fod yn anghwrtais.

1 Rhagfyr 2004: Leanne Wood yn cael ei thaflu allan o'r Siambr

Ond bu raid i'r AC dros Ganol De Cymru adael y siambr, gydag aelodau eraill Plaid Cymru yn ei dilyn, ar ôl iddi wrthod gwneud hynny. Fe lwyddodd i greu hanes fel yr AC cyntaf i gael ei thaflu allan o'r Cynulliad.

Ym Mai 2003, fe wrthododd fynychu agoriad brenhinol yr ail Gynulliad gan ddweud: "Nid ydw i'n cydnabod y Frenhines."

SEE ALSO

Story Tools

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2019 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific