Page last updated at 19:22 GMT, Tuesday, 15 January 2013

Dadl ar y polisi caffael

Nid yw cyflwyno polisi caffael Cymru yn 'ddewisol' yn ôl y gweinidog cyllid.

Roedd Jane Hutt yn arwain dadl ar bolisi caffael y llywodraeth ar 15 Ionawr 2013.

Dywedodd bod "cynnydd gwirioneddol" wedi digwydd wrth sicrhau bod cwmnïau o Gymru yn cael cytundebau i weithio i'r llywodraeth, ond eu bod yn "benderfynol" o wneud mwy.

Mae adroddiad McClelland ar gaffael cyhoeddus, a ryddhawyd yn Awst 2012, yn rhoi manylion ar sut y gallai'r llywodraeth arbed arian a chynyddu effeithlonrwydd.

Yn ôl yr adroddiad, mae'r sector gyhoeddus yng Nghymru yn gwario £4.3bn y flwyddyn drwy brosesau caffael, gyda 51% o'r arian hwnnw'n mynd i gwmnïau Cymreig.

Yn ôl Ms Hutt bydd rhaglen o wiriadau ffitrwydd yn cael ei rhoi ar waith yn y gwanwyn.

Pwrpas y rhain fydd galluogi sefydliadau i ailedrych ar sut maen nhw'n gweithio er mwyn ceisio mynd i'r afael ag unrhyw wendidau.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, mae rheolau caffael cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd yn rhy gaeth.

Mae ei phlaid yn galw ar i'r rheolau gael eu llacio er mwyn ei gwneud hi'n haws i fusnesau lleol ennill mwy o gytundebau gan y llywodraeth.

"Os y gallwn ni wella'n harferion caffael i gynyddu gwariant cyhoeddus Cymru ar fusnesau yng Nghymru o 51% to 75% yna gellid creu 50,000 o swyddi," meddai.

"Awgrym adroddiad McClelland yw deddfu i sicrhau arfer da os nad yw arfer da yn cael ei weithredu.

"Mae Plaid Cymru'n credu y dylai'r ddeddfwriaeth gael ei gyflwyno ynghynt i sicrhau bod arfer da yn gwbl arferol."

Galwodd y Democratiaid Rhyddfrydol am gyhoeddi'r nifer o gwmnïau Cymraeg sy'n derbyn cytundebau caffael.

Pwysleisiodd Eluned Parrott yr angen am sicrwydd bod y cwmnïau yn rai gwirioneddol o Gymru, nid dim ond yn defnyddio cyfeiriad danfonebau yng Nghymru.

"Mae polisi cryf yn hanfodol i'n dyfodol economaidd," meddai.

Galwad y Ceidwadwyr oedd am i newidiadau i brosesau caffael gael eu hesbonio'n glir i fusnesau ac i'w gwneud hi'n haws i fusnesau bach gystadlu yn erbyn rhai mwy.

Cafodd y cynnig wedi ei ddiwygio ei gymeradwyo.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific