Page last updated at 19:59 GMT, Tuesday, 15 January 2013

Dadl ar safonau ysgolion

Cafodd y mesur safonau ysgolion y llywodraeth ei gymeradwyo yn unfrydol.

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews oedd yn arwain y ddadl ar 15 Ionawr 2013.

Bydd y ddeddf yn galluogi gweinidogion neu gynghorau lleol ymyrryd ynghynt mewn ysgolion sy'n achosi pryder a chynghorau lleol fydd yn gyfrifol am benderfynu a yw ysgolion i uno neu gau.

Gweinidogion sy'n meddu ar y pwerau i gau ac uno ar hyn o bryd.

Mae gan Mr Andrews bryderon ynglŷn â'r system honno gan ei bod hi'n bosib i un unigolyn ddal y broses yn ôl.

Fe fydd y mesur hefyd yn galluogi rhieni i orfodi llywodraethwyr i gyfarfod â nhw drwy lunio deiseb.

Hefyd yn rhan o'r mesur mae darpariaeth ar gyfer gwella ysgolion, cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg a chwnsela mewn ysgolion.

Fe fydd y grant ar gyfer darparu brecwast am ddim i ddisgyblion ysgolion cynradd yn cael ei drosglwyddo i ffrwd cyllideb cyffredinol cynghorau, er bod y mesur yn ceisio eu hamddiffyn rhag toriadau cyllid.

Mae'n rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i dalu am frecwastau os yw corff llywodraethu ysgol yn gofyn amdanynt.

Fe gyflwynwyd brecwastau am ddim yn 2004 ac mae dadlau wedi bod yn eu cylch yn y cynulliad ers hynny.

Y cynllun oedd yr unig bwnc i ysgogi anghytundeb chwyrn rhwng yr aelodau.

Dywedodd llefarydd addysg y Ceidwadwyr Angela Burns ei bod yn "amhosibl amddiffyn yn foesol rhoi brecwast am ddim i blant y rheini sy'n talu'r gyfradd uchaf o dreth."

Ymosododd y gweinidog addysg ar record economaidd llywodraeth y Deyrnas Unedig: "Maen nhw wedi cael gwared o Comet, maen nhw wedi cael gwared o Jessops ac maen nhw nawr yn ceisio cael gwared ar HMV."

"Wnawn ni ddim derbyn darlithiau ganddyn nhw ar yr economi, ond fe wnawn ni frecwast am ddim yn flaenoriaeth."

Y mesur yw'r trydydd i gael ei gymeradwyo gan y cynulliad, yn dilyn y Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) a Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific