Page last updated at 16:59 GMT, Tuesday, 15 January 2013

Datganiad amgylchedd

Eglurodd y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy John Griffiths rôl Cymru yn Doha 2012.

Cyfarfu oddeutu 200 o lywodraethau yn Doha, Qatar yn Rhagfyr 2012 er mwyn ceisio cytuno ar y ffordd ymlaen mewn cysylltiad â chynhesu byd-eang.

Fis Tachwedd 2012, rhybuddiodd Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd bod cynhesu byd-eang yn effeithio ar systemau amgylcheddol ar draws Ewrop yn barod, a bod effeithiau'r cynnydd yn y tymheredd yn debygol o waethygu.

Ni ddaeth cytundeb newydd o'r trafodaethau yn Doha ond fe gytunodd y llywodraethau sydd eisoes wedi arwyddo cytundeb Kyoto y byddent yn ei ymestyn hyd at 2020.

Fel arall, byddai wedi dod i ben ar 1 Ionawr 2013.

Mae Protocol Kyoto yn gosod targedau ar gyfer yr uchafswm o garbon deuocsid y dylai gwledydd eu rhyddhau bob blwyddyn.

Mae rhai amgylcheddwyr, gan gynnwys aelodau Cyfeillion y Ddaear, wedi beirniadu'r cytundeb, gan ddweud nad yw'n gwneud digon i leihau allyriadau carbon.

Mae nifer o'r gwledydd sy'n gyfrifol am ryddhau'r mwyaf o garbon deuocsid i'r amgylchedd wedi gwrthod arwyddo'r protocol - yn eu plith yr Unol Daleithiau, Rwsia a Tsiena.

Mae papur gwyn y llywodraeth ar gyfer y mesur datblygu cynaliadwy yn cynnwys cynnig a fyddai'n gorfodi pob corff cyhoeddus yng Nghymru i feddwl am ystyriaethau amgylcheddol a chymdeithasol wrth wneud penderfyniad.

Wedi'r datganiad, bu'r aelodau'n trafod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar faint all llysoedd godi am gael gwared ar wastraff.

Mae cynigion o'r fath yn nodi bod y cynulliad yn cytuno i adael i lywodraeth y Deyrnas Unedig gymeradwyo deddfau ar fater sydd fel arfer o fewn cymhwysedd deddfwriaethol llywodraeth Cymru.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific