Page last updated at 12:22 GMT, Wednesday, 9 January 2013

Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

Mae "gwendidau" gan TGAU a'r Fagloriaeth Gymreig ond yr ateb yw cryfhau'r cymwysterau hynny, nid cael gwared arnyn nhw meddai cadeirydd adolygiad cymwysterau ar 9 Ionawr 2013.

Roedd Huw Evans yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar yr adolygiad o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru.

Cafodd y dasg o gadeirio'r adolygiad yn dilyn penderfyniad y Gweinidog Addysg Leighton Andrews i orchymyn Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) ail farcio papurau Saesneg TGAU myfyrwyr Cymru, gan i ffiniau'r graddau gael eu newid rhwng arholiadau fis Ionawr ac arholiadau'r haf.

"Rydym ni wedi cymryd tystiolaeth gref, siarad â channoedd os nad miloedd o fyfyrwyr, cyflogwyr ac athrawon dros y misoedd diwethaf," meddai Mr Evans.

"Mae tystiolaeth gref dros aros gyda TGAU.

"Dydym ni ddim yn meddwl bod dim gwendid (yn y system), yr her yw addasu.

"Yn Lloegr maen nhw'n symud i'r Ebacc, ond dim ond nifer fach o byncie sy o fewn i'r Ebacc.

"Dydym ni ddim yn teimlo yng Nghymru y byddai hynny'n addas i bobl ifanc Cymru a bydde fe'n gadael pobl mâs.

"Y cyfeiriad oeddem ni'n teimlo oedd yn bwysig oedd addasu a chryfhau beth sy'n digwydd ar y funud."

Dywedodd ei bod hi'n bwysig iawn bod y drefn yn cael ei "chyfathrebu" i rieni pryderus, gan - yn groes i'r canfyddiad - fod prifysgolion yn hapus iawn i dderbyn myfyrwyr, beth bynnag bo'u cymhwyster, cyhyd â bod y cymwysterau hynny o safon.

Maen nhw'n derbyn myfyrwyr o wledydd tramor ac o'r Alban sydd â system wahanol i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, meddai.

"Dyw cael system cymhwyso wahanol yng Nghymru ddim yn rywbeth oeddem ni'n poeni yn ei gylch," dywedodd.

"Roeddem ni'n poeni am sicrhau bod yr hyn yr ydym ni'n ei wneud yng Nghymru yn drwyadl ac yn safonol."

Dywedodd nad oedd amheuaeth ganddo y gallai addysg Cymru gymharu'n ffafriol â gwledydd y byd, i fod "o safon rhyngwladol".

Aelodau'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific