Page last updated at 15:31 GMT, Monday, 17 December 2012

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mynegodd aelodau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol eu siom nad yw rheoliadau ar gyfer trefn budd-dal treth newydd i gynghorau Cymru wedi eu cyfieithu.

Roedd y pwyllgor yn ystyried y rheoliadau ar 17 Rhagfyr 2012.

Roedd y budd-dal yn cael ei reoli gan lywodraeth y DU ond o Ebrill 2013 ymlaen cynghorau lleol fydd yn gyfrifol am ei ddosbarthu.

Gobaith y llywodraeth oedd cael cymeradwyaeth i'r rheoliadau ar 5 Rhagfyr 2012 yn ystod cyfarfod olaf y tymor.

Bu dadlau ffyrnig yn y siambr, a gwrthododd yr aelodau gytuno i atal y rheolau sefydlog dros dro i bleidleisio ar y mater.

Eu dadl oedd na chawson nhw ddigon o amser i ystyried y cannoedd o dudalennau o ddogfennau technegol gyflwynwyd iddyn nhw rhyw hanner awr cyn y bleidlais.

Fe fydd cyfarfod llawn i gymeradwyo'r rheoliadau ar 19 Rhagfyr 2012, olygodd bod cyfle i'r pwyllgor materion deddfwriaethol eu hystyried yn fanylach.

Holodd AC y Ceidwadwyr Suzy Davies ac AC Plaid Cymru Simon Thomas gyfreithwyr y comisiwn pam nad oedd y rheoliadau wedi eu cyfieithu.

Cytunodd y pwyllgor i ysgrifennu at y llywodraeth i ofyn pryd y byddai'r rheoliadau ar gael yn y Gymraeg.

Mae'r rheoliadau yn creu system newydd o fudd-dal treth y cyngor i 22 awdurdod lleol Cymru.

Er mwyn cael cefnogaeth y gwrthbleidiau, mae'r llywodraeth wedi cyflwyno "cymal machlud" sy'n golygu y byddan nhw'n ailedrych ar y rheoliadau mewn blwyddyn.

Beirniadodd cadeirydd y pwyllgor, David Melding AC y "drefn anarferol" o gyflwyno'r rheoliadau, oedd ar fyr rybudd.

Oherwydd nam technegol, mae'r fideo yn anghyflawn.

Aelodau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific