Page last updated at 14:43 GMT, Thursday, 6 December 2012

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Fe gyfaddefodd y Gweinidog Tai Huw Lewis nad oedd yn gwybod sut i rwystro perchnogion safleuoedd cartrefi symudol ag enw drwg rhag penodi rheolwr safle cydnabyddedig er mwyn goresgyn y prawf person addas a phriodol.

Roedd y pwyllgor yn trafod deddf arfaethedig aelod Peter Black AC ar 6 Rhagfyr 2012.

Mae'r mesur yn cynnwys cymal sy'n nodi bod rhaid i reolwyr safleoedd cartrefi symudol basio prawf sy'n dangos eu bod yn "berson addas a phriodol".

Gofynnodd yr AC Ceidwadol Janet Finch-Saunders pwy yn union fyddai'n gorfod pasio'r prawf gan fod rhai safleoedd yn cael eu rheoli gan y perchennog ac eraill gan reolwr safle.

Fe nododd y gweinidog tai ei fod yn credu bod "awgrym Peter Black mai'r rheolwr y safle ddylai fod yn ddeiliad trwydded yn iawn".

Gallai hyn arwain at broblemau yn ôl Kirsty Williams AC oherwydd "gall trigolion ganfod ei hunain dan reolaeth rheolwr dieflig benododd rywun arall fel 'person addas a phriodol' er mwyn cael y drwydded".

Fe gytunodd Mr Lewis y gallai hynny fod yn broblem, ond fe awgrymodd nad oedd yn medru meddwl am ffordd amlwg o'i datrys.

Dywedodd na allai ddeddfu "yn erbyn pob cynllun cyfrwys".

Hefyd yn rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor oedd Mike Burtonwood o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Rheolwr Diogelu'r Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Louise Davies.

Roedd y ddau yn hapus gydag egwyddorion sylfaenol y mesur.

Tuag at ddiwedd y pwyllgor fe rannodd Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cymunedau a Llywodraeth Leol y DU Clive Betts AS ei brofiadau ef yn ymdrin â mesur tebyg.

Fe fydd bil arfaethedig Peter Black AC, os caiff ei basio, yn sicrhau bod trafodaethau rhwng perchnogion safleoedd cartrefi parc a pherchnogion cartrefi parc yn cael eu monitro'n annibynnol.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific