Page last updated at 12:54 GMT, Tuesday, 4 December 2012

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro Adam Cairns bod bwlch ariannu'r bwrdd iechyd yn £37.5m hyd at fis Medi 2012.

Yn ôl Cyfarwyddwr Cyllid y Bwrdd Kevin Orford, mae disgwyl i'r golled ar gyfer y flwyddyn ariannol fod rhwng £25m - £27m, wedi gweithredu toriadau ar wariant.

Roeddent yn rhoi tystiolaeth ar sefyllfa ariannol y bwrdd iechyd i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 4 Rhagfyr 2012.

"Rwy'n derbyn beirniadaeth ddiweddar o'n cynlluniau gwario gan y Swyddfa Archwilio, " cydnabyddodd Mr Cairns.

Fe ddatgelodd hefyd ei fod wedi cael sgyrsiau rhagarweiniol efo'r llywodraeth ynglŷn â'r bwlch ariannu maent yn ei chael hi'n anodd ei gau.

Gofynnodd Cadeirydd y Pwyllgor Darren Millar os oedd parodrwydd y llywodraeth i roi help llaw ariannol i'r byrddau iechyd yn y gorffennol yn golygu eu bod yn gwybod y cânt nhw help llaw ariannol pe bai angen.

Dywedodd Mr Millar: "Mae gan y llywodraeth gronfa wrth gefn o £50m - gallai'r ddyled fod yn £61m rhwng dim chi (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro) a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr."

Roedd Cyn Brîf Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Geoff Lang wedi dweud yn gynharach yn y pwyllgor ei fod yn disgwyl gweld y bwrdd iechyd yn gwneud colled o oddeutu £19m.

Wrth ymateb i gwestiwn gan AC Islwyn Gwyn Price am y rhesymau eu bod nhw ar ei hôl hi gyda'u cynlluniau arbed arian, cyfaddefodd Mr Lang fod "rhai o'n cynlluniau yn araf i'w gael eu gweithredu."

"Roedd rhai o'r arbedion yn amhosib i'w gwireddu," esboniodd.

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr Mary Burrows ei bod hi'n edrych yn debyg y bydd rhaid iddyn nhw fenthyg arian o gyllideb y flwyddyn nesaf.

"Os oes rhaid i ni fenthyg o gyllideb y flwyddyn nesaf, byddem yn gwneud hynny â chalon drom," ychwanegodd.

Roedd pryderon eisoes am allu byrddau iechyd lleol Cymru i fantoli eu cyllidebau wedi i Swyddfa Archwilio Cymru rybuddio y gallai dyled y byrddau iechyd am y flwyddyn ariannol hon fod hyd at £130m.

Maent yn disgwyl gweld colled o £70m ond hefyd wedi dweud y gallai'r ffigwr fod yn £46m petai'r byrddau iechyd yn darganfod ffyrdd i arbed arian cyn mis Ebrill.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2016 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific