Page last updated at 16:55 GMT, Tuesday, 4 December 2012

Datganiad iechyd ar drawsblannu

Fe gyflwynodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths y mesur trawsblannu dynol ar 4 Rhagfyr 2012.

Os yw'r mesur yn dod yn gyfraith yna bydd yn cael ei gymeryd yn ganiataol bod yr ymadawedig wedi rhoi ei ganiatâd i'w organau gael eu defnyddio oni bai iddo fynegi gwrthwynebiad i hynny tra'n fyw.

Dywedodd y gweinidog iechyd mai pwrpas y mesur yw cynyddu'r nifer o organau sydd ar gael ar gyfer cleifion, ac i ysgogi trafodaeth ynglŷn â rhoi organau.

"Bu farw pedwar deg un o bobl yng Nghymru'r flwyddyn ddiwethaf wrth ddisgwyl am drawsblaniad organ.

"Trawsblaniad organ yw un o'r llawdriniaethau mwyaf llwyddiannus."

Mae swyddogion y llywodraeth yn honni y gallai newid yn y gyfraith arwain at 45 o organau ychwanegol ar gyfer trawsblaniadau bob blwyddyn.

Dywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Darren Millar y byddai ei blaid yn cefnogi'r mesur.

Ond ychwanegodd na fyddai'r system yn arwain yn uniongyrchol at gynnydd yn nifer yr organau.

"Mae gan Sweden raddfa is na Phrydain o organau ac mae Sbaen o'r farn mai prosesau sy'n gweithredu ar gefn y ddeddfwriaeth sy'n gyfrifol am eu llwyddiant nhw," esboniodd.

Ychwanegodd ei fod yn pryderu na fyddai'r ddeddfwriaeth yn cyd-fynd â chrefydd Cristnogion a Mwslemiaid.

Gofynnodd i'r gweinidog iechyd ystyried cymryd yn ganiataol bod aelodau o'r grwpiau hyn yn gwrthwynebu rhoi eu horganau.

Gwrthododd Ms Griffiths y pryderon hyn gan ddweud ei bod hi wedi siarad ag aelod o'r gymuned Fwslimaidd yn ddiweddar oedd yn dweud bod aelodau o'i gymuned yn siarad "dwli" ynglŷn â'r mesur.

Fe fynegodd llefarydd iechyd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams a llefarydd iechyd Plaid Cymru Elin Jones eu cefnogaeth i'r mesur.

Ond fe rybuddion nhw bod gwaith strwythurol angen ei wneud er mwyn sicrhau bod y mesur yn llwyddo i gynyddu nifer yr organau sy'n cael eu rhoi.

Roedd AC Mynwy Nick Ramsay yn poeni am y ffaith na fydd feto yn cael ei roi i deulu'r ymadawedig.

Dywedodd Ms Griffiths y byddai dymuniadau'r teulu yn cael eu parchu.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific