Page last updated at 13:38 GMT, Thursday, 29 November 2012

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn ôl gweithwyr iechyd a swyddogion y llywodraeth, mae gwir angen gwella addysg ar ddiabetes er mwyn gwella'r sefyllfa.

Roedden nhw'n rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 28 Tachwedd 2012.

Mae'r pwyllgor yn cynnal ymchwiliad i'r gwaith o weithredu'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer diabetes yng Nghymru a'i gyfeiriad yn y dyfodol.

Dywedodd cynrychiolwyr aelodau o'r Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Ddiabetes ac Endocrinoleg bod y ddarpariaeth yn "fympwyol".

Dywedodd Julie Lewis, prif nyrs diabetes arbenigol Cymru bod enghreifftiau o arferion da mewn rhai ardaloedd y dylid eu rhannu.

Yn ardal Glannau Dyfrdwyr, ar ôl i gleifion gael y deiagnosis cyntaf, mae cleifion yn cael eu hanfon am sesiwn dwy awr a hanner ar sut i ddelio â diabetes.

Mae'r wers yn cymeryd yn ganiataol bod nemor ddim gwybodaeth gan y claf am y cyflwr.

Wedi i'r claf ddod i ddeall mwy am ei sefyllfa a newid ei ffordd o fyw er mwyn rheoli'r diabetes yn well, mae'n cael ei anfon ar gwrs mwy arbenigol.

"Mae'n ymdrech i geisio newid yr athroniaeth am beth ddylai diabetes gynnig," eglurodd Ms Lewis.

Roedd Lisa Turnbull a Nicola Davies-Job o Goleg Brenhinol Nyrsio Cymru yn cytuno.

"Capasiti yw un o'r prif broblemau," meddai Ms Turnbull.

"Os nad oes ganddom ni ddigon o nyrsys, does ganddom ni ddim o'r adnoddau i addysgu.

"Pan edrychon ni ar addysg, y farn gyffredinol oedd y dylem ni ei gynnig i bawb ac rydym ni'n sicr nad yw hynny'n digwydd.

"Clywon ni bod rhaid yn meddwl bod y gost yn gwneud byrddau iechyd yn amharod i weithredu.

"Fe fyddem ni'n gofyn i'r pwyllgor hwn ofyn yn benodol i'r byrddau iechyd pam nad ydyn nhw'n gweithredu."

Yn rhoi tystiolaeth ar ran y llywodraeth oedd prif weithredwr y gwasanaeth iechyd, David Sissling a Dr Chris Jones, y cyfarwyddwr meddygol.

Dywedodd Mr Jones bod y sefyllfa addysg yn "achos pryder".

Cafodd Richard Roberts o'r Gwasanaeth Sgrinio ar gyfer Retinopathi Diabetig Cymru gyfle i roi tystiolaeth am ei raglen profi llygaid am ddiabetes.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific